Kommunens administrasjon

Kommunens administrasjon finner du på Kommunehuset i Bruflat, Etnedalsheimen og Etnedal skule.
Kommunedirektør Kai Egil Bachèr er øverste administrative leder av kommunen.

Kommunedirektørens oppgaver er gitt i kommuneloven, og skal påse at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt. 

Administrasjonens primære oppgaver er å yte service til befolkningen, ut fra den tjenesteproduksjon som finner sted ellers i organisasjonen, samt en rekke lovpålagte forvaltningsoppgaver. Administrasjonen har også sekretariatsfunksjon for alle folkevalgte organ. Det samarbeides her i stor utstrekning for å følge opp og iverksette de vedtak som blir fattet.

Kontaktinfo

Kai Egil Bachèr
Kommunedirektør
E-post
Mobil 90 85 20 79
Gabrielle Becker
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 48 22 22 23
Siv Byfuglien
Kommunalsjef plan og teknisk
E-post
Mobil 97 78 61 66

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt