Kommunens administrasjon

Kommunens administrasjon finner du på Kommunehuset i Bruflat, Etnedalsheimen og Etnedal skule.
Rådmann Kai Egil Bachèr er øverste administrative leder av kommunen.

Rådmannens oppgaver er gitt i kommuneloven, og skal påse at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt. Ledergruppen i Etnedal kommune består i tillegg av kommunalsjef Gabrielle Becker og personalsjef Monica Rundhaug.

Administrasjonens primære oppgaver er å yte service til befolkningen, ut fra den tjenesteproduksjon som finner sted ellers i organisasjonen, samt en rekke lovpålagte forvaltningsoppgaver. Administrasjonen har også sekretariatsfunksjon for alle folkevalgte organ. Det samarbeides her i stor utstrekning for å følge opp og iverksette de vedtak som blir fattet.

Kontaktinfo

Kai Egil Bachèr
Rådmann
E-post
Gabrielle Becker
Kommunalsjef
E-post
Monica Rundhaug
Kommunalsjef - HR
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt