Nettportal for innbyggerforslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå lansert en ny versjon av minsak.no som er nettportalen for innbyggerforslag.

KMD ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

Minsak.no eller Misak.no

Brev fra Det kongelige kommunal - og moderniseringsdepartement (PDF, 389 kB)