Økonomiavdelingen

Fra sommeren 2023 utføres regnskapsføringen i et samarbeid med Nord-Aurdal kommune. Alle henvendelser gjøres fortrinnsvis til epost: regnskap@etnedal.kommune.no

Økonomiledelse (Eli Marita Fuglesteg) og lønn (Anne Ødegård) er fortsatt knyttet til rådhuset på Bruflat.

Telefonhenvendelser kan gjøres til servicetorget som vil videreformidle beskjed.

 

LEVERANDØRER:

Fakturaer til Etnedal kommune skal normalt sendes som EHF – org.nr 933038173

Epost for backup på fakturaer: faktura@etnedal.kommune.no

Denne adressen kan også brukes til fakturaer på pdf.

KUNDEINNKREVING:

All purring gjøres av KK2. Ta kontakt direkte med dem dersom du har fått et varsel.

Kontaktinfo

Eli Marit Fuglesteg
Økonomisjef
Anne Ødegård
Lønns - og personalkonsulent
E-post
Mobil 94 85 83 27

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal