eFaktura og AvtaleGiro

Slik melder du inn en ny avtale:

-når du betaler en regning i nettbanken din til en som tilbyr AvtaleGiro og/eller eFaktura, vil du få spørsmål om du vil inngå avtale om AvtaleGiro og/eller eFaktura. Da er det bare å krysse Ja om det ønskes.

-du kan også la banken opprette nye eFaktura-avtaler automatisk. Du kan når som helst slå av dette valget om automatisk innmelding.

Manuelt:

-logg inn i nettbanken, finn frem til AvtaleGiro og eFaktura, søk etter Etnedal kommune fra menyvalget>Meld inn ny avtale. Når du registrer avtalen(e) må du registrere Kid-nummeret eller eFaktura-referansen. Dette finner du på den siste regningen du har mottatt.

eFaktura-referansen er de åtte første sifrene i ditt KID-nummer, avtalegiro innmeldes ved å bruke hele KID-nummeret (17 siffer).

Efaktura

En e-Faktura er ferdig utfylt med KID-, kontonummer og beløp. Det eneste du trenger å gjøre i nettbanken er å godkjenne regningen når du vil betale.

eFakturaene lagres i nettbanken din og du har til enhver tid oversikt over betalte og ubetalte regninger. Du kan velge å bli varslet på epost eller SMS hver gang du mottar en ny eFaktura i nettbanken, dette valget må du ta inne i nettbanken.

Fordi regningene sendes elektronisk til din nettbank, er du ikke avhengig av postkassen, dette er kjekt når du for eksempel er ute og reiser.

Du slipper å motta faktura i posten og sparer miljøet for ekstra papir.

AvtaleGiro

Ved avtalegiro betales regningene automatisk fra en valgt bankkonto ved regningens forfallsdato.
Du slipper å registere betalingen og tenke på forfallsdato.
Banken sørger for at regningen betales automatisk og i tide.
Ønsker du å endre belastningskonto gjør du det i nettbanken under AvtaleGiro og e-Faktura – Mine avtaler

AvtaleGiro med eFaktura

Avtalegiro med eFaktura er automatisk betaling av de eFakturaene du har mottatt i nettbanken.
Du slipper å registrere betalingen og tenke på forfallsdato.
Banken sørger for at regningen betales automatisk og i tide.
Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastingskonto, i tillegg til at du kan stoppe betalingen.
Du kan til enhver tid se fakturaene i nettbanken din, og skrive dem ut ved behov.

Ekstra Informasjon vedrørende eFaktura

Vi får noen henvendelser fra kunder som mottar eFaktura til andre personer enn seg selv, og fra personer som mener de ikke har opprettet eFaktura-avtaler.

eFaktura-systemet er bygget opp slik at om man betaler andres regninger, feks betaler for et familiemedlem - og betaleren har «automatisk eFaktura-avtale/alltid eFaktura-avtale» da vil fremtidige regninger til regningsmottakeren gå direkte til betalers nettbank.

Noen har også aktivert «alltid eFaktura» i VIPPS.

Hva kan du gjøre?

Gå inn i nettbanken din, eller ta kontakt med banken din. Gå gjennom og avslutte de avtalene du ikke ønsker. Da vil du ved neste kjøring ikke motta fakturaen på eFaktura.

Du må også gå på VIPPS, under «Profil», «Regninger og eFaktura» og slå av både «Faktura på VIPPS» og «Alltid Vipps eFaktura».

Om du bytter bank må du også avslutte eFaktura-avtalene. Dette fordi eFaktura er bankuavhengig, og blir stående aktive inntil du sletter de selv.

 

Vi håper dette var litt oppklarende. Har du spørsmål må du ta kontakt med banken din, vi har hverken tilgang til din konto eller styrer til hvilken nettbank regningene blir sendt.

Vi har altså ikke mulighet til å hverken opprette eFaktura-avtaler eller stoppe eFaktura-avtaler på dine vegne.