Søk om Lenningen-midler innen 15. oktober

Lag/organisasjoner, bedrifter og andre kan søke tilskudd fra Lenningen-midlene. Tilskudd gis til allmennyttige, trivselsfremmende og prosjektbaserte formål i Etnedal. Kriterier finner du her, TRYKK HER

 

Send søknad til postmottak@etnedal.kommune.no  eller Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. I år er fristen 15. oktober.

 

Søknadene blir behandla av formannskapet i november, og kunngjøring av tilskuddsmottakere skjer i kommunestyremøtet i desember.

 

Ta kontakt med kulturkonsulent Nina E. Grønbrekk hvis du har spørsmål.