Tilskuddsordning til oppføring og kjøp av bolig i Etnedal

Kommunestyret i Etnedal har i møte den 27.04.23 vedtatt en tilskuddsordning med formål om å tiltrekke seg nye innbyggere til kommunen.

Det stilles flere vilkår for å kunne motta tilskudd. Du må være innflytter til kommunen, eller første gangs etablerer, og ikke eie eller ha eid bolig i kommunen fra før. Du kan heller ikke være eldre enn 45 år på søknadstidspunktet.

Dersom du er tilskudds berettiget kan du få tildelt hele 300.000,- kroner fra kommunen hvis du velger å bygge din egen bolig. Velger du kjøp av eksisterende bolig kan du få 20 % av kjøpesummen, inntil 200.000,- kroner.

Søknad om tilskudd sendes til Etnedal kommune, og hver søknad blir vurdert i henhold til formål og vedtatte retningslinjer.

Les retningslinjene i sin helhet her:
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til oppføring og kjøp av bolig i Etnedal. (PDF, 44 kB)

Saken i kommunestyremøte 27.04.23 kan leses her.

Spørsmål til ordningen kan rettes til kommunalsjef Siv Byfuglien; siv.byfuglien@etnedal.kommune.no.