Hjemmetjenesten

For opplysning om diverse tjenester, søknadsskjema og liknende se kontaktlisten.
 

Kontaktinformasjon hjemmesykepleie
Funksjon Telefon
Avd.sykepleier Lillian Gillebo Lie 61121359
Hjemmesykepleie sone nord 97170330
Hjemmesykepleie sone sør 97099596
Hjemmesykepleie sone sør 97961990
Kontaktinformasjon hjemmehjelp
Funksjon Telefon
Hjemmehjelp I 95473130
Hjemmehjelp II 95048240

Kontaktinfo

Eli Strand
Rådgiver Helse- og omsorg
E-post
Mobil 475 19 156
Lillian G. Lie
Avdelingssykepleier, hjemmetjenesten
E-post
Telefon 61 12 13 59
Mobil 468 26 937

Kartpunkt