Hjemmetjenesten

For opplysning om diverse tjenester, søknadsskjema og liknende se kontaktlisten.
 

Kontaktinformasjon hjemmesykepleie
Funksjon Telefon
Avd.sykepleier Lillian Gillebo Lie 46826937
Hjemmesykepleie sone nord 97170330
Hjemmesykepleie sone sør 97099596
Hjemmesykepleie sone Bruflat 97961990
Hjemmesykepleie - kontor 46938937
Kontaktinformasjon hjemmehjelp
Funksjon Telefon
Hjemmehjelp I 95473130
Hjemmehjelp II 95048240

Kontaktinfo

Eli Strand
Rådgiver Helse- og omsorg
E-post
Mobil 47 51 91 56
Lillian G. Lie
Avdelingssykepleier, hjemmetjenesten
E-post
Mobil 46 82 69 37

Kartpunkt