Bygg, rive eller endre

Kontoret for byggesaksbehandling ligger i første etasje, inngang ved servicekontoret og biblioteket.

Planlegger du å bygge, rive eller endre bygninger eller anlegg, så er reglende for hva du kan gjøre, og hvordan du går fram, hjemlet i plan og bygningsloven kap. 20.

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan og/eller kommuneplan. Planen inneholder opplysninger om planbestemmelsene for området - og kan være avgjørende i forhold til om planlagt tiltak kan gjennomføres eller ikke.

Alle byggeregler finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

Det er utarbeidet digitale søknadsløsninger for profesjonelle aktører, som er tilpasset ulike målgrupper.

Dette er tjenestene som kan brukes til å lage og sende søknad uten ansvarsrett digitalt:

  • eByggesøk Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut om man må søke og hvilken søknad som må sendes. Tjenesten leveres av Norkart.
  • Byggesøknaden.no I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. Tjenesten leveres av Ambita/Norconsult.

Begge tjenestene gir god veiledning og støtte i søknadsprosessen. Søknadene kontrolleres opp mot den digitale regelverksplattformen Fellestjenester BYGG før de blir sendt inn til kommunen. 

Privatpersoner kan i noen tilfeller benytte enklere skjema, og det er mulig å sende nabovarsel digitalt. Løsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet, her: https://dibk.no/tjenestene.

Se også filmen om hvordan vi gjør søknadsprosessen fra utfylling til endelig godkjenning enklere og tryggere

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel, eller sette opp en bygning langs veien, må du søke om tillatelse til det. Mer informasjon og digital søknadsløsning finner du her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien

 


.

Kontaktinfo

Bjørn Erling Sogn
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 48 23 26 54

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt