Bygg, rive eller endre

Kontoret for byggesaksbehandling ligger i første etasje, inngang ved servicekontoret og biblioteket.

Planlegger du å bygge, rive eller endre bygninger eller anlegg, så er reglende for hva du kan gjøre, og hvordan du går fram, hjemlet i plan og bygningsloven kap. 20.

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan og/eller kommuneplan. Planen inneholder opplysninger om planbestemmelsene for området - og kan være avgjørende i forhold til om planlagt tiltak kan gjennomføres eller ikke.

Alle byggeregler finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

Det er utarbeidet digitale søknadsløsninger for profesjonelle aktører, som er tilpasset ulike målgrupper.
Privatpersoner kan i noen tilfeller benytte enklere skjema, og det er mulig å sende nabovarsel digitalt. Løsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet, her: https://dibk.no/tjenestene.

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel, eller sette opp en bygning langs veien, må du søke om tillatelse til det. Mer informasjon og digital søknadsløsning finner du her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien


.

Kontaktinfo

Magnhild Claudius
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 61 12 13 39

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt