Bygg, rive eller endre

Kontoret for byggesaksbehandling ligger i første etasje, inngang ved servicekontoret og biblioteket.
 

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan og/ eller kommuneplan. Planen inneholder bl.a. opplysninger om planbestemmelsene for området - og kan være avgjørende i forhold til om ønsket bygg kan føres opp eller ikke.

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel, eller sette opp en bygning langs veien, må du søke om tillatelse til det. Mer informasjon og digital søknadsløsning finner du her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien

Alle byggeregler finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

ByggSøk stenger for nye byggesøknader 1. oktober 2020. Allerede nå kan alle profesjonelle aktører i byggenæringen ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak. Les mer om dette her https://dibk.no/tjenestene.

Byggtjenester


.

Kontaktinfo

Magnhild Claudius
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 61 12 13 39

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt