Brenning av bygning

Brann i bygning - Klikk for stort bildeBrann i bygning

Rivning av bygninger ved brenning er normalt ikke tillatt, men kan i noen tilfeller godkjennes som et ledd i brannvesenet sine øvelser. Nedenfor finner du veiledning om fremgangsmåte og skjema som må sendes inn.

Fremgangsmåte ved ønske om riving av bygning ved brenning:

  1. Søke kommunen om rivningstillatelse etter plan- og bygningsloven.
  2. Innhente dokumentasjon fra brannvesenet på at bygget er egnet som øvingsobjekt.
  3. Utarbeide avfallsplan.
  4. Sanere bygget og utarbeide skriftlig dokumentasjon på at bygget er sanert.
  5. Varsle naboer om brenning.
  6. Sende skjema med dokumentasjon til kommunen.

Skjema finner du her (DOCX, 37 kB)