Ordfører

Så trivelig at du besøker Etnedal kommunes hjemmeside, og til og med ønsker å lese litt om ordføreren!

Mitt navn er Linda Mæhlum Robøle. Jeg ble valgt til ordfører i Etnedal kommune den 10. oktober 2019.
Og gjenvalgt 19.oktober 2023 til fire nye år.

Jeg er også regionrådsleder i Valdres. Jeg bor i Bruflat, er gift, og er mamma til to jenter. Jeg er spesielt opptatt av distriktspolitikk og bygdeutvikling, og derfor stiller jeg til valg for Senterpartiet. Det er stort for meg å få representere befolkningen i Etnedal. Folkevalgte som ombudspersoner skal lytte til hva innbyggerne mener, og bringe det inn i offentlige styringsorganer. Jeg ønsker nettopp derfor å være mye «ute i felten» og snakke med folk, og være tilgjengelig for innspill. Jeg oppfordrer derfor også alle til å ta kontakt, og si deres mening.

Vårt slagord «Minst og best» sier mye om Etnedal og etnedølene. Vi er stolte av bygda og kommunen vår, og viser en utpreget god dugnadsånd. Vi hjelper hverandre. Kommunen skal bidra med sitt i samarbeid med frivillige bidrag, og levere tjenester av god kvalitet som gjør at det er godt å være her. Det handler om å skape gode rammer for at mennesker opplever trivsel og livskvalitet i livet sitt. Å slå ring om og videreutvikle våre kjerneområder i kommunal tjenesteyting som barnehage, skole, kultur/idrett, samferdsel, næring og helse/omsorg er derfor en prioritert oppgave for meg som ordfører. Spesielt viktig er det at vi gir de som sliter med fysiske og psykiske helseutfordringer en god omsorg og hjelp når det trengs som mest.

Det er også nødvendig å legge til rette for vekst og positiv utvikling. Jeg ønsker at Etnedal vil være en del av Valdresregionen, og blomstre som egen kommune også i framtida. Målet er at Etnedal skal være regionens beste bokommune. Jeg ønsker lys og folk i hus og hytter. Jeg ønsker at ungdommen velger å bosette seg i Etnedal etter endt utdanning. Mangesyssleriet har i all tid utgjort en viktig del av distriktenes og fjellbygdenes levebrød. Det er mange som er kreative og dyktige til å utvikle bestående og nye arbeidsplasser, enten man lever av naturressursene; jorda og skogen, eller man jobber innen servicenæringer. Jeg heier på dere alle sammen, og oppfordrer samtidig til å bruke apparatet vi har for næringsutvikling i kommunen og i Valdresregionen. Det er også mulig å søke økonomisk støtte til nyetableringer, nyskaping og idéutvikling, samt diverse tiltak for eksisterende bedrifter, f.eks. produktutvikling og tilskudd til private bedrifter som tar inn lærlinger.

Kontakt meg gjerne på telefon 95 76 49 00 eller e-post Linda.Mehlum.Robole@etnedal.kommune.no

 

 

 Bilde av kommunestyret 2019 - 2023

Kontaktinfo

Linda Mæhlum Robøle
Ordfører
E-post
Mobil 95 76 49 00

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt