Kommunestyre– og fylkestingsvalget 2023

  

Valg for kommune- og fylkestingsvalg 2023


Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 er fastsatt til 11. september.
Kommunestyret har vedtatt at det i Etnedal kommune også holdes valg søndag 10. september 2023.

 

Kontaktinfo

Magnhild Claudius
Stabsleder/Hr - ansvarlig
E-post
Mobil 94 82 94 63

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt