Informasjon til partier og grupper

På denne siden finner du informasjon om listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Etnedal kommune.

Listeforslag til kommunestyrevalget i Etnedal må inneholde minimum 7 og maksimum 21 kandidatnavn. Inntil 4 kandidatnavn, de øverste, kan få stemmetillegg.

Se for øvrig hvilke krav som gjelder og mal til listeforslaget på valg.no.

Slik leverer du listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Etnedal kommune 2023 er fredag 31. mars 2023 klokka 12:00.

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet kommunen i hende.

 

Lenker til valglov og valgforskrift

Les om kravene til og behandling av listeforslag i valgloven på lovdata.no. 

Les om behandling av listeforslag i valgforskriften på lovdata.no.

 - Les om regjeringens utfyllende kommentarer til valglov og valgforskrift på regjeringen.no.