Vann og avløp - Lenningen

Bygning av enseanlegget på Lenningen en vinterdag  - Klikk for stort bildeRenseanlegg Etnedal kommune

Etnedal kommunestyre har vedtatt felles vann- og avløpsplan for Lenningen. Denne planen innebærer etablering av ett felles kommunalt vannforsyningsanlegg og ett avløpsanlegg for hele Lenningen, samt tilhørende ledningsnett.

Vannforsyningsanlegget ligger på Lortetjednhaugen slik at det kan gi tilfredsstillende trykk til hele Lenningen. Eksisterende kommunale avløpsanlegg som ligger nede ved den gamle settefiskdammen vil bli utvidet.

Første trinn i utbyggingen har vært etablering av vannforsyningsanlegg, utbygging av hovedtrasé fra Vidsynhøgde til Utsikten, samt utbygging og tilknytning i etablerte hytteområder.

I nye og etablerte byggeområder (listet opp i punkt 8.3 i felles VA-plan) gjelder at det skal utarbeides detaljert VA-plan for det enkelte området før nye utslipp kan godkjennes. Detaljert VA-plan skal være del av reguleringsplan, og godkjennes av kommunen. For Synnfjellfoten I vil kommunen utarbeide detaljert VA-plan i forbindelse med et framtidig utbyggingstrinn.

I godkjent VA-plan legges det til grunn at det skal utøves tilknytningsplikt for alle som har eller ønsker innlagt vann, både nye og eksisterende hytter.

Per januar 2024 er ledningsnett ferdig utbygd for Uglehøgde og Vidsynhøgde innenfor Nordre Lenningen hytteområde. Innenfor reguleringsplan Ølsjølia er det klargjort for tilknytning for alle eksisterende hytter, og utbygger har ferdigstilt første utbyggingstrinn for den nye delen av området. I Feplassen hytteområde er det alle tomter klargjort for tilknytning.

Det er pågående utbygging innenfor reguleringsplan Synnfjellfoten II, og det vil bli klart for tilknytninger her i løpet av sommeren 2024.

Framdrift innenfor de ulike byggeområdene avhenger av framdrift i reguleringsplanarbeidet, og av utbyggingsavtaler som skal etableres mellom kommunen og utbyggere.

Lenningen VA - plan vedtatt (PDF, 5 MB)
Kart Lenningen - VA - plan (PDF, 2 MB)
Oppsummering uttalelser og vurdering (PDF, 47 kB)
Saksframlegg og vedtak (PDF, 49 kB)