Oppland fylkeskommune  har sett i gang et arbeid for å stimulere til bedre bredbånd i Oppland.

 

 

Lag/foreninger og privatpersoner med kultur, idrett og fritid som hovedmål for sin virksomhet, og som helt eller delvis arbeider innenfor kommunens grenser kan søke om kulturmidler.

Landbrukskontoret minner om at det for husdyrprodusentar no er høve til å søke produksjonstilskot fom. 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.

Sjå nærare informasjon frå Landbruksdirektoratet:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#hvilke-tilskudd-kan-jeg-soeke-om-i-del-1-av-soeknaden-

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for spørsmål.

Formannskapet vedtok 12.10.2017 at trafikksikkerhetsplanen for Etnedal skal revideres.

Safecontroll skal utføre inspeksjon av bruer på kommunale veger i Valdres.
Det er mulig for eiere av private veger (gårds-, skogs- og stølsveger) til å bestille inspeksjon.

Snø

Det er kommet store nedbørsmengder med snø i det siste. Nå veier snøen ca. 260 kg pr. m2. Store snømengder kan gi skader på tak og bygninger. Her er våre råd mot snøtunge tak.

Etnedal kommune har fått innvilget kompetanse- og innovasjons tilskudd fra Fylkesmannen i 2017/18 på 300 000 kroner. Tema kommunen ønsker å videreutvikle er hverdagsrehabilitering.

Monica Acatrinei

Monica Acatrinei (35) fra Bagn er ansatt i stilling som enhetsleder for barnehage, kultur og integrering fra 1. februar.

 

 

30. Januar kl. 18.00 i Etnedalshallen

Fra 01.01.2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Etnedal kommune.