Før 1. juli 2020 skal kommunen velge nye meddommere til tingretten og lagmannsretten, samt jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024.

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Det blir ikke stilt noen krav til den faglige bakgrunnen til en meddommer. Dette med bakgrunn i prinsippet om at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn".

For å være meddommer må du:
- være bosatt i Etnedal
- være fylt 21 år, men være under 70 år, (øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmedlemmer)
- snakke og forstå norsk
- være lovlydig

Mer informasjon om det å være meddommer finner du her: www.domstol.no

 

Lenke til søknadsskjema finner du nederst i artikkelen.

Er du meddommer i dag må du melde deg på nytt hvis du ønsker å fortsette.

Les mer og meld din interesse her

 

Etnedal kommune har i løpet av vinteren 2019 gjennomført en hytteeierundersøkelse blant annet i forbindelse med en plan for befolkningsutvikling, som skal vedtas av kommunestyret før sommeren. Målet med den nye befolkningsutvilkingsplanen er å finne gode tiltak for å oppnå målet om befolkningsutvikling. Undersøkelsen bidrar også til å gjøre kommunen i bedre stand til å nå et mål i kommuneplanens samfunnsdel om at hytteeiere skal trives så godt på hytta at de oppholder seg der mest mulig. Det kom inn 320 svar på undersøkelsen, og kanskje du er en av de som har svart?

 

Etnedal kommune er Trafikksikker kommune, og vi deltar i Trygg Trafikk sin kampanje med trafikksikkerhetstema.  

Valdresregionen skal etter planen bli merket som «bærekraftig reisemål» innen utgangen av 2020.

Innbyggerundersøkelsen er derfor helt sentral i arbeidet med utviklingen av Valdres som et bærekraftig reisemål.

Alle som bor i Valdres oppfordres til å svare på undersøkelsen og på denne måten bidra til å gjøre regionen til et enda bedre sted å bo.

Både lattermuskler og danseføtter var i sving da Tore Halvorsen besøkte Etnedal samfunnshus søndag.

 

 

Tusen takk til alle som deltok i spørreundersøkelsen om hva som skal til for å bo i Etnedal! 108 personer av 225 har svart. Det kom inn mange nyttige innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet. Ordføreren har trukket ut vinner av to kinobilletter.

 

 

Vinterbilde, solskinn

 Visit Valdres har laget en innbyggerundersøkelse for fastboende i Valdres, knyttet til arbeidet med å bli et bærekraftig reisemål.

Hedmark og Oppland fylke blir slått sammen til Innlandet fylke fra 1.1.2020.
Dette vil kreve store endringer i matrikkelen og grunnboka.

For å redusere risikoen og sikre kvaliteten har Kartverket bestemt at matrikkelen og grunnboken blir stengt opp mot årsskiftet på følgende datoer:

- Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl.18.00

- Grunnboka stenger fredag 27. desember kl.20.00

 

Etnedal kommune jobber med utvikling på flere områder, og vi er veldig fornøyd med at du/dere har valgt å ha fritidsbolig akkurat i kommunen vår.
For å hjelpe oss med å bli enda bedre til å yte gode tjenester og tilrettelegge for utvikling, er vi interessert i å høre å høre hva du/dere tenker om spørsmålene som er listet opp her.
Dette trenger ikke ta mange minuttene, så vi vil sette stor pris på om du tar deg tid til å svare på de 12 spørsmålene våre.
På forhånd takk for hjelpa.
 
 

Fylkesveg 33 over Tonsåsen åpner for trafikk mellom Høljerast og Sanatoriesvingen i morgen, tirsdag 10. desember. Vegen har vært stengt siden 12. august i forbindelse med at en 10 km lang strekning mellom Skardtjednet og Tonsvatnet skal bygges helt om.