Som mange har sett, har vi utdelt KS hedersmerke til flere av våre medarbeidere i vår, da dette har blitt utsatt fra 2021 på grunn av pandemien. Det mange ikke vet er at det ikke var alle som kunne komme på selve utdelingen, og at det er til sammen 28 personer som er tildelt hedersmerke! Disse personene har alle minst 30 års tjenestetid i Etnedal kommune, og er nok kjent for mange gjennom flere år:

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge avdelingen i en periode. Det vil i denne perioden ikke være saksbehandlere tilgjengelig verken på telefon eller e-post. Vi ber om at søknader av alle slag sendes på vanlig måte til:


Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

Eller til postmottak@etnedal.kommune.no

 

For fjerde år på rad blir det Friluftsskole i Etnedal i starten av august. Onsdag 3. - fredag 5. august kan du som går i 4.-7. klasse på Etnedal skule bli med på et spennende ferietilbud med ulike friluftsaktiviteter. Vi tilbyr bl.a. ridning, fisking, leirplassaktiviteter og masse moro. Et mer detaljert program kommer etter hvert. Søknadsfrist 7.juni.

I Etnedal kommune arrangerer helsestasjonen i samarbeid med Frivilligsentralen, barselstreff for foreldre med barn. Deltakelse er avhengig av foreldrenes mulighet i forhold til jobb og barnehage, og mesteparten av barna er i alderen 0- 1 år.  
Dette er et populært tiltak med godt oppmøte. Her deles faglige råd, erfaringer og gode historier, og nettverk skapes.
Denne dagen var det 6 barn tilstede. I tillegg til disse har vi 5 barn under 1 år i kommunen som ikke hadde anledning til å komme denne dagen.
Treffene foregår en gang i måneden, vanligvis på mandager kl.12.30. Neste treff er tirsdag 7.juni kl.12.30. Da møtes de i Parken på Bruflat og tar en trilletur sammen etter litt enkel bevertning.


 

 Norkart informerer på sine nettsider at selskapet 5. mai ble oppmerksom på datainnbrudd i en av selskapets søketjenester. Situasjonen håndteres av Norkart som også holder kontakten med sine kunder.

Kontakt Norkart dersom du trenger hjelp eller har spørsmål i anledning saken, se kontaktinfo lenger ned i artikkelen. 

Etnedal kommune har ledige lokaler til kafédrift i kommunehuset på Bruflat. Vi søker leietaker som har lyst til å etablere egen virksomhet i lokalene. Lokalet leies ut til gunstige betingelser, og Etnedal kommune er også positive til å bidra økonomisk til etablering av dette tilbudet.

Har du lyst til å drive egen virksomhet, send en henvendelse til postmottakt@etnedal.kommune.no der du kort beskriver hvordan du ser for deg driftskonseptet for en slik virksomhet.

Det kommunale vann- og avløpsprosjektet fra sørenden av Lortetjednet mot Feplassen og Ølsjølia sør har hatt bra framdrift denne vinteren. Entreprenøren Kroon Maskin AS ligger foran skjema ift framdriftsplanen på dette prosjektet. Det grove arbeidet med graving og legging av rør vil i hovedsak være ferdig til påske. Pynting av nygravd trasè, og graving av innstikk inn til hyttene vil måtte skje fra snøen går og utover sommeren.

 

 I forbindelse med situasjonen i Ukraina er det vedtatt at Etnedal kommune skal bosette 25 flyktninger.

Mange har ønske om å hjelpe flyktningene og har allerede tatt kontakt og informert om at de har utstyr eller bomulighet. Det er flott – sammen får vi til gode løsninger! Kommune vil ta kontakt når det er aktuelt.

Dersom det er flere som ønsker å tilby bolig, kan dette meldes til servicekontoret på telefon 61121300 eller postmottak@etnedal.kommune.no. Frivilligsentralen koordinerer utstyr.

Tusen takk til alle som stiller opp!

Det er nå mulig å søke om tilskudd til opprydding av vindfall.
Søknad kan gjøres elektronisk eller på papir.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside:

 

 

Er du ledig på dagtid onsdager og ønsker samvær med dyr og andre voksne og ungdommer som har lyst til å fylle dagene med mer liv og glede? Da ønsker Valdres-Stallen deg velkommen til sosiale og trivelige treff på Bjørgo!