Smitte av korona øker i områdene rundt oss. I denne forbindelse har kriseledelsen besluttet at møter(møtevirksomhet) mellom ansatte i Etnedal kommune og personer som ikke er ansatt i Etnedal kommune, skal gjennomføres digitalt i tiden fremover.  Dette gjelder i alle kommunenes enheter. 

Etnedal Ungdom & Fritidsklubb har i hele sommer hatt SOMMERUTEKLUBB på Bruflat, men er nå på plass igjen i Etnedalshallen.

Synes du av og til hverdagen med små barn er utfordrende? Du er ikke alene. Det er ikke alltid så lett å forstå hva barnet prøver å formidle. Dette og mye mer skal vi sammen prøve å finne ut av.

Fylkesmannen i Innlandet, Dokkadeltaet Våtmarkssenter, Etnedal kommune, Nordre Land kommune og Etna grunneierlag inviterer til folkemøte onsdag 04. november kl. 19.00 i Lokstallen, Dokka

Kommunestyret vedtok 22.10.2020 planstrategi for Etnedal kommune 2020 – 2024. 

Influensasesongen nærmer seg og det er tid for influensavaksinering. Med pågående Koronapandemi er det svært viktig å ta influensavaksinen.

Båndtvangsregler i Etnedal kommune.

Kongevegen

I sommer har Kongevegen fra Bruflat til Samuelstadtjedn blitt rydda og merka på nytt. Vi anbefaler alle turglade å prøve denne flotte turen i høst

Eier du en eiendom i  Etnedal kommune, vil du i løpet av sommeren motta et brev om skattetaksering i forbindelse med retaksering av eiendomsskatt.  

Kommunen vil minne om at det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr i hele Norge jamf. CWD- forskriften §6. CWD står for Chronic Wasting Disease, kjent som skrantesjuke.