No kan du sende epost til folkebiblioteket@etnedal.kommune.no

for å bestille bøker. Bøkene du bestiller blir lånt ut til deg med lang lånetid, og så avtaler me tidspunkt då du kan hente bøkene utanfor biblioteket.

 

I dialog med kommunelege og komiteen for Etnedalsdagane har Bruflat musikklag bestemt seg for å avlyse Etnedalsdagane 2020. Den usikre situasjonen med korona-viruset gjør både forberedelser og gjennomføring  av årets arrangement vanskelig. Musikklaget vil imidlertid brette opp ermene igjen neste år, så da er det bare å se fram til begivenheten i 2021.

Grunnet det pågående koronautbruddet står vi alle i en vanskelig situasjon.

I Valdres ønsker kommunene ved Valdres Natur- og Kulturpark, Valdres Næringshage og Visit Valdres å skaffe seg et samlet bilde av situasjonen lokalt, og motta viktige innspill fra regionens næringsliv. Dette for å ha et konkret og relevant grunnlag av fakta som kan brukes inn mot sentrale myndigheter for å påvirke nye krisepakkers utforming og innhold. På denne måten ønsker vi å ivareta lokalt næringsliv sine interesser.

Innlandet fylkeskommune har utarbeida fredningsforslag for Breie gard i Etnedal. Har du innspill sender du det til fylkeskommunen innen 1. mai.

Etter høringsperioden skal forslaget behandles i Etnedal kommunestyre. Følg lenken og finn forslaget: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/fredning-av-breie-gard-i-etnedal.19136.aspx

Etnedal kommunestyre vedtok i møtet 23. januar felles vann- og avløpsplan for Lenningen. Denne planen innebærer etablering av ett felles kommunalt vannforsyningsanlegg og ett avløpsanlegg for hele Lenningen, samt tilhørende ledningsnett.

Vannforsyningsanlegget vil ligge på Lortetjednhaugen slik at det kan gi tilfredsstillende trykk til hele Lenningen. Eksisterende kommunale avløpsanlegg som ligger nede ved den gamle settefiskdammen vil bli utvidet.

«Neste år kan det vera du som står på denne scena», sa Silje Onstad Hålien i introduksjonen til førestillinga «Driv», som vart vist for ungdomsskuleelevane i Etnedal tysdag.

Omsorgstilbud til barn hvor begge foresatte jobber i kritiske samfunnsfunksjoner blir gitt i skole og barnehage fra og med mandag 16.03.2020.

NAV logo

NAV Valdres følger råd fra Folkehelseinstituttet og instrukser som skal bidra til å hindre smittespredning i samfunnet. Som følge av dette vil all kontakt med brukere foregå pr telefon eller digitale løsninger så lenge dette pågår. Nord-Aurdal Kommune har stengt Rådhuset for besøkende, og NAV-kontoret er også fra i dag stengt for fysiske møter. De fleste av våre veiledere jobber nå fra hjemmekontor. NAV har kommet langt i digitaliseringen av ulike tjenester. Vi er derfor godt rustet til å ivareta brukerne også i slike unntakssituasjoner som nå.

 

For å verne befolkningen mot smitte og spredning av smitte, er det i samråd med kommunelegen besluttet at kommunehuset på Bruflat stenges på ubestemt tid. Våre ansatte har også blitt oppfordret til å ha hjemmekontor i størst mulig grad, og det vil ikke være mulig å besøke saksbehandler uten avtale.

 

Våre pasienter/beboere er en sårbar gruppe når det gjelder virusinfeksjoner generelt. Du kan hjelpe oss å forebygge at det kommer smitte på avdelingen.  

Som følge av nasjonale smittevernråd og i samråd med kommuneoverlege blir Etnedalsheimen stengt for besøkende inntil videre og døren vil derfor være låst.