Forslag til Årsbudsjett 2023, Budsjett- og Økonomiplan for 2023-2026 er lagt ut til offentlig ettersyn.

 

 

Valdreskommunane og faglaga ynskjer alle landbruksinteresserte velkomen til inspirasjonsmøtet

Godt bondevett og nye løysingar i møte med utfordringane i landbruket
Inspirasjonsfordrag med Håkon Marius Kvæken
Kveken er inspirator og ammekyrbonde med tydelege meiningar og mykje livsfilosofi.
Med bakgrunn i eiga gardsdrift og møte med bønder rundt om i landet, vil han prate om korleis vi
kan møte dei ulike utfordringane som landbruket står oppe i.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde, planid 20110100.

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å regulere inn areal til startpunkt for Langsua nasjonalpark. Dette inkluderer blant annet muligheter for å etablere parkering, rasteplass og infopunkt. Endringene vil berøre eiendommen gnr 151 bnr 1.

Har du begynt med egenberedskap? Med enkle grep blir du bedre rustet til å klare deg selv i minst tre døgn i en krise. Uke 44 er beredskapsuka for i år. Det viktigste innholdet i Egenberedskapsuka er rådene som ligger på sikkerhverdag.no

Psykisk helse er noe vi alle har på lik linje med fysisk helse. Noen ganger kan vi oppleve psykisk uhelse - dette kan være så mangt - tap av familie eller ferdigheter, samlivsbrudd, depresjon, angst, eller andre psykiske lidelser, samt dreie seg om opplevelse av velvære. De fleste vil en gang i løpet av livet oppleve psykisk uhelse. Det er da vi i psykisk helsetjeneste kanskje kan hjelpe. Ta kontakt med oss hvis du har behov for hjelp eller lurer på om du har behov for hjelp.

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. I Norge er nær 1,6 millioner barn og voksne i en slik risikogruppe. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Fylkeskommunen er i gang med vedlikehold av fylkesvegen mellom Smiugard og Oppsjøen. Flere stikkrenner skal skiftes ut. På strekningen Smiugard – Lenningen blir det grøfterensk.

Opprensking av grøftene er alt i gang. Arbeidet med å skifte stikkrenner starter mandag 26. september.

 

Herved kunngjøres at Etnedal kommune har vedtatt endring av bestemmelsene om gjerding i reguleringsplanene Nordre Lenningen, planid 20090096, og Synnfjellfoten, planid 20140118.

Nå strammes praksis inn for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, såkalte «rene masser», for deponi- og utfyllingsformål.

Flere detaljer finner du her hos Statsforvalteren i Innlandet