Den 14. januar bestemte regjeringen at foresatte med barn født i 2010 til 2016 kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

De søm ønsker vaksine til sine barn i denne aldersgruppen må melde fra til legekontoret om dette så snart som mulig, og helst innen 28. januar.

Legekontoret kan kontaktes på telefon 61121330.

Mer informasjon om vaksinasjon av barn og unge finner du her

Etnedal kommune er tildelt kr. 266.000,- i runde 6 av tilskuddet på kap. 553, post 68 om kommunal tilskuddsordning til lokale virksomheter. Midlene tildeles etter den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19 rammeverket. Etnedal kommune tildeler midler etter godkjent søknad gjennom Regionalforvaltning.no.

Ett barn i Eventyrskogen barnehage og en elev ved Etnedal skule har i dag testet positivt på korona. Smitteverntiltak er iverksatt og foresatte og ansatte er informert.

Alle innbyggere oppfordres til å være oppmerksomme på symptomer og følge de sentrale smittevernrådene:

Metrologisk institutt har gitt oransje farevarsel for regn i Etnedal onsdag 12. januar og torsdag 13. januar. Oransje farevarsel er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Slikt varsel når du sannsynligvis må forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader. Oransje farevarsel sendes ut når konsekvensene vil bli omfattende for mange mennesker, været kan føre til alvorlige skader, reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, veier kan bli stengt og avganger med båt, fly og annen transport blir kansellert. Du må være forberedt på alvorlige konsekvenser, og bør vurdere om det er trygt å gjøre det du hadde planlagt i områdene som er berørt av oransje farevarsel.

Det er gode driftsforhold i skogen og det har vært jobbet veldig godt i etterkant av stormen 19. november. Det er har vært drevet med 6-7 driftslag i kommunen i store deler av perioden, mot 1-2 driftslag normalt.

Vi har oppjustert anslaget på vindfelt tømmer fra ca. 100 000 m3 til rundt 150 000m3. Dette er et anslag med en viss usikkerhet.

Mange lurer på om det blir innført virkemidler til opprydding, som for eksempel ekstraordinære tilskudd. Det har vært jobbet med dette lenge på flere nivåer. Berørte kommuner hadde frist fredag 7 januar til å komme med innspill til Statsforvalter om dette.

Etnedal har i dag registrert en person som er smittet av korona. Smittesporing pågår, og smittevei er foreløpig ikke kjent.

I denne forbindelse minner vi om muligheten for å hente hurtigtest for barn i skole og barnehage før oppstart i morgen.
Ta kontakt med koronatelefonen 90852079 dersom du ikke har rukket å hente hurtigtest innen servicekontorets åpningstider.

Kommunen minner om viktigheten av å holde seg hjemme ved sykdom, vaske hendene ofte og utvise god smitteklokskap i møte med andre.
Har du symptomer bør du teste deg. Er du ikke vaksinert bør du ta vaksinen.

Har du spørsmål knyttet til korona i Etnedal kommune kan du ringe kommunens koronatelefon på telefon 90852079. Dersom det er vanskelig å få kontakt kan du også sende sms.

For nærmere informasjon ta kontakt med oss på telefon 61 12 13 00 eller på e-post: siv.byfuglien@etnedal.kommune.no

For nærmere informasjon ta kontakt med oss på telefon 61 12 13 00 eller på e-post: siv.byfuglien@etnedal.kommune.no

For nærmere informasjon ta kontakt med oss på telefon 61 12 13 00 eller på e-post: siv.byfuglien@etnedal.kommune.no

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for Bruflatjordet i Etnedal. Planen berører helt eller delvis eiendommene gnr 140 bnr 122, bnr 142, bnr 137, bnr 66, bnr 53 og bnr 126.

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å regulere framtidig utnyttelse av felt E3 i reguleringsplan for Bruflat.