Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det i 2017 kom en ny forskrift (parkeringsforskriften) som regulerer offentlig og privat parkering. Formålet med forskriften er blant annet å sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet.

Fra 01.01.2022 starter Kristine Brenden hos oss som fastlege, og du vil også møte henne på legevakta på Valdres lokalmedisinske senter. Kristine er 33 år, er opprinnelig fra Sør-Aurdal kommune, og ble godkjent som lege i 2014. Hun er i snart i mål med spesialisering innen allmennmedisin. For tiden jobber hun som fastlege i Oslo, før hun i løpet av året vil flytte tilbake til Valdres. Vi gleder oss til Kristine starter hos oss, og allerede nå er det mulig å velge Kristine som sin fastlege. Det kan du gjøre ved å følge denne lenken: https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege?fylke=34&kommuner=3450

Det er målt tyngden av snøen på tak i 2 forskjellige høyder over havet i Etnedal. Dette er på henholdsvis 950 moh og 730 moh.

Interkommunal barneverntjeneste har nå tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Er du bekymret for et barn eller en familie i en av våre kommuner kan du nå enkelt melde din bekymring digitalt.  

Det blir ikkje UKM som vanleg i år, verken i Etnedal, Valdres eller i reisten av landet. Både landsfestivalen og fylkesfestivalen, som deltakarane på UKM vanlegvis kan bli sendt vidare til, er avlyst i sin vanlege fysiske form. Men ungdomane i Etnedal tar sikte på å arrangere sin eigen «lokalfestival» til våren!

Logg inn med jegernummer og fødselsdato på www.hjorteviltregisteret.no   
Har du jakta rådyr, men ikkje felt nokon dyr treng du ikkje registrere at jakta er avslutta.

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Valdres Næringshage blir mer synlig også i Etnedal, og vil ha fast kontordag på kommunehuset på Bruflat andre tirsdag i måneden. Datoer for første halvår i 2021 er 12. januar, 9. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai og 8. juni. Her kan bedrifter, etablerere og administrasjonen i kommunen stikke innom for avtalte møter, en kaffekopp for å lufte ideer eller annet.

10.klasse på Etnedal skule skal delta i klassequizen på NRK P1. Laget får 12 spørsmål totalt fordelt på fire kategorier med tre spørsmål i hver.