Kommunen vil minne om at det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr i hele Norge jamf. CWD- forskriften §6. CWD står for Chronic Wasting Disease, kjent som skrantesjuke.

Her kommer endelig filmen.
De gjorde så godt de kunne.
Turbulensen var nok så stor at det ble vanskelig i et lite fly.

Etnedal kommune skal i løpet av sommaren 2020 kartlegge alle private avløpsanlegg i kommunen. Dette er i samband med Handlingsplan for oppfølging av private avløpsanlegg, som skal tilrettelegge for planlegging og gjennomføring av tilsyn frå 2021.

Etnedal kommune skal velge 2 meddommere, 1 kvinne og 1 mann, til Eidsivating lagmannsrett for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024.

Forslaget skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.
Enhver som har noe å innvende mot forslaget oppfordres til å melde dette til kommunen innen 24.6.2020.

Valgnemndas forslag til kommunestyret:
Toril Grønbrekk og Vegar Storsveen

 

På kommunehuset er nå mange ansatte tilbake fra hjemmekontor. Flere vil fortsatt ha hjemmekontor også i tiden fremover, men vi fortsetter å håndtere saker som normalt.

Eventyrskogen barnehage stenges i perioden 6. juli - 2. august for å gjennomføre lovpålagt ferieavvikling på en smittevernmessig forsvarlig måte. Kommunen tilbyr i denne perioden omsorgsplasser til foresatte med samfunnskritiske funksjoner og til utsatte barn/barn med særskilte behov. Regjeringen har oppdatert kriterier for samfunnskritiske funksjoner, se mer informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

 

Da må du huske å søke. All vegbygging er med få unntak søknadspliktige tiltak. Også veger innenfor godkjent reguleringsplan må søkes om før de kan bygges.

I mars, noen uker etter at koronakrisen satte store deler av næringslivet på vent, ble det initiert en næringslivsundersøkelse i Valdres for å få et tidsbilde av situasjonen.

Denne ble godt besvart og ga lokale politikere og virkemiddelapparat tall og fakta til innspill mot fylkeskommunale og nasjonale krisepakker. Nå er det viktig å få en oppdatert oversikt over situasjonen for næringsdrivende. Les mer her:

Her kan du følge med direkte i sendingene som er fra Etnedal kommune 17.mai fra kl. 10.00.
Gratulerer med dagen!

Videoen støttes best i nettleser som chrome.

Ved å klikke på de tre linjene nederst til høyre i spilleren kan du velge hvilket klipp du ønsker å se.