Under stormen på Østlandet i vinter blåste det ned veldig mange trær. Etter at tømmeret nå er skåret løs og kjørt vekk, står rotveltene igjen. De har frosset fast. Men, nå på våren tiner de og kan plutselig klappe sammen. 

Nærmere 250 var til stede da Etnedal kommune arrangerte seminar med Hedvig Montgomery den 7.4 på Fagernes. Hedvig Montgomery er anerkjent forfatter og psykolog med familieterapi som spesialitet. Fra hele Valdres kom foreldre og ansatte som jobber med barn og unge, og fikk oppleve en engasjert og nærværende Montgomery. Det var også gitt rom for å stille spørsmål, og mange kunne ta med seg hjem nyttige og gode råd for foreldrerollen. Ledende helsesykepleier Wenche Kristianslund og kommunepsykolog Mikkel Glimsdal var ansvarlige for arrangementet.

 

Det kommunale vann- og avløpsprosjektet fra sørenden av Lortetjednet mot Feplassen og Ølsjølia sør har hatt bra framdrift denne vinteren. Entreprenøren Kroon Maskin AS ligger foran skjema ift framdriftsplanen på dette prosjektet. Det grove arbeidet med graving og legging av rør vil i hovedsak være ferdig til påske. Pynting av nygravd trasè, og graving av innstikk inn til hyttene vil måtte skje fra snøen går og utover sommeren.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger Åbjøra–Gjøvik. Tiltaket vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i Innlandet fylke. Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/8746/A.

Høringsfristen er satt til 27. mai 2022.

Etnedal kommunestyre har i møte 24.03.22, sak 26/22,  vedtatt felles vann- og avløpsplan for Bakkebygde.
Planen innebærer etablering av felles kommunal vannforsyning og felles avløpsanlegg for hele Bakkebygde, med tilhørende ledningsnett.

Samtidig er følgende vann- og avløpsplaner opphevet:

  • Skåletjednet nord
  • Skåletjednet sør
  • Bakko hyttegrend

 I forbindelse med situasjonen i Ukraina er det vedtatt at Etnedal kommune skal bosette 25 flyktninger.

Mange har ønske om å hjelpe flyktningene og har allerede tatt kontakt og informert om at de har utstyr eller bomulighet. Det er flott – sammen får vi til gode løsninger! Kommune vil ta kontakt når det er aktuelt.

Dersom det er flere som ønsker å tilby bolig, kan dette meldes til servicekontoret på telefon 61121300 eller postmottak@etnedal.kommune.no. Frivilligsentralen koordinerer utstyr.

Tusen takk til alle som stiller opp!

Det er nå mulig å søke om tilskudd til opprydding av vindfall.
Søknad kan gjøres elektronisk eller på papir.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside:

 

 

Etnedal kommune deler årlig ut tilskudd til preparering av skiløyper og vedlikehold av sommerstier. I tillegg kan det søkes om tilskudd til konkrete tiltak/prosjekt i sti- og løypenettet. Aktuelle lag og foreninger som preparerer og vedlikeholder skiløyper og sommerstier innenfor kommunen kan søke. Søknadsfrist er 15. mars.

Søknadsskjema finnes her: https://www.etnedal.kommune.no/soknadssenter/

Er du ledig på dagtid onsdager og ønsker samvær med dyr og andre voksne og ungdommer som har lyst til å fylle dagene med mer liv og glede? Da ønsker Valdres-Stallen deg velkommen til sosiale og trivelige treff på Bjørgo!

 Hva trenger barnet i ulike aldre? Hvilke feil er de vanligste foreldre gjør? Og hva er egentlig det viktigste du som forelder gjør i løpet av en barndom?

Det er ditt livs viktigste oppgave, og du har 20 år til rådighet på å oppdra et barn som skal kunne håndtere sine følelser, tåle både medgang og motgang og kunne flytte hjemmefra med tillit til livet. I dette foredraget tar Hedvig Montgomery for seg det aller viktigste foreldre trenger å vite.