Logg inn med jegernummer og fødselsdato på www.hjorteviltregisteret.no   
Har du jakta rådyr, men ikkje felt nokon dyr treng du ikkje registrere at jakta er avslutta.

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Valdres Næringshage blir mer synlig også i Etnedal, og vil ha fast kontordag på kommunehuset på Bruflat andre tirsdag i måneden. Datoer for første halvår i 2021 er 12. januar, 9. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai og 8. juni. Her kan bedrifter, etablerere og administrasjonen i kommunen stikke innom for avtalte møter, en kaffekopp for å lufte ideer eller annet.

10.klasse på Etnedal skule skal delta i klassequizen på NRK P1. Laget får 12 spørsmål totalt fordelt på fire kategorier med tre spørsmål i hver.

Telenor skal bygge ut høyhastighetsbredbånd i Valdres. De neste ukene vil en representant fra Telenor besøke husstander i området. De tar smittevern på alvor, og vil holde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom hvert besøk.

Smitte av korona øker i områdene rundt oss. I denne forbindelse har kriseledelsen besluttet at møter(møtevirksomhet) mellom ansatte i Etnedal kommune og personer som ikke er ansatt i Etnedal kommune, skal gjennomføres digitalt i tiden fremover.  Dette gjelder i alle kommunenes enheter. 

Etnedal Ungdom & Fritidsklubb har i hele sommer hatt SOMMERUTEKLUBB på Bruflat, men er nå på plass igjen i Etnedalshallen.

Synes du av og til hverdagen med små barn er utfordrende? Du er ikke alene. Det er ikke alltid så lett å forstå hva barnet prøver å formidle. Dette og mye mer skal vi sammen prøve å finne ut av.

Fylkesmannen i Innlandet, Dokkadeltaet Våtmarkssenter, Etnedal kommune, Nordre Land kommune og Etna grunneierlag inviterer til folkemøte onsdag 04. november kl. 19.00 i Lokstallen, Dokka