Du kan følge direktesending av kommunestyremøtet ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/1e-5bfz8/

Målet er nådd, det er kommet inn nok penger til at legekontoret nå har fått mulighet til å kjøpe avansert hjertestarter.
At giverviljen er stor i Etnedal er viden kjent, også at de stiller opp for hjertesaker.

 

 

Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en ny, digital, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i nye Innlandet fylke er valgt ut til å være mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS.
De første SMS-ene sendes ut på mandag 7. oktober.

Våren 2019 startet ombyggingsarbeidet på Kirkevoll, et bofelleskap tilknyttet miljøtjenesten.

 

 

Du kan følge direktesending av kommunestyremøte ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/5e50bloa/

Rødkløver

Hold Norge rent vil gjøre det så enkelt som mulig for kommuner som vil bidra i kampen mot forsøpling. Derfor har vi samlet en rekke tiltak mot forsøpling og informasjon om problemet i en ressursbank som vi oppfordrer kommunene til å bruke.

Ressursbanken ligger her: https://holdnorgerent.no/kommuner/

 

 

 Valgresultat kommunestyrevalg 2019

Det var 69,7% valgdeltakelse i Etnedal kommune

Endelig kandidatkåring.


Kommunestyrevalget 
Følgende ble valgt inn i Etnedal kommunestyre for perioden 2019 - 2023

 

 

Hytterenovasjon er dessverre ikke kommet med på fakturaen for 2. termin. Det kommer derfor separat faktura på dette gebyret.

Vi beklager dette.

Lag/organisasjoner, bedrifter og andre kan søke tilskudd fra Lenningen-midlene. Tilskudd kan gis til allmennyttige, trivselsfremmende og prosjektbaserte formål i Etnedal.

Lag, foreninger og andre kan søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg (inklusiv turstier) og til løyper og andre anlegg for friluftsliv i fjellet.