Eventyrskogen barnehage stenges i perioden 6. juli - 2. august for å gjennomføre lovpålagt ferieavvikling på en smittevernmessig forsvarlig måte. Kommunen tilbyr i denne perioden omsorgsplasser til foresatte med samfunnskritiske funksjoner og til utsatte barn/barn med særskilte behov. Regjeringen har oppdatert kriterier for samfunnskritiske funksjoner, se mer informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

 

Da må du huske å søke. All vegbygging er med få unntak søknadspliktige tiltak. Også veger innenfor godkjent reguleringsplan må søkes om før de kan bygges.

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 30. april å legge forslag til  vatn- og avløpsplan for Klubbarhaugatn ut til offentleg ettersyn. Planforslaget er utarbeida av Gullord Geoservice AS på vegne av grunneigar.

I mars, noen uker etter at koronakrisen satte store deler av næringslivet på vent, ble det initiert en næringslivsundersøkelse i Valdres for å få et tidsbilde av situasjonen.

Denne ble godt besvart og ga lokale politikere og virkemiddelapparat tall og fakta til innspill mot fylkeskommunale og nasjonale krisepakker. Nå er det viktig å få en oppdatert oversikt over situasjonen for næringsdrivende. Les mer her:

Her kan du følge med direkte i sendingene som er fra Etnedal kommune 17.mai fra kl. 10.00.
Gratulerer med dagen!

Videoen støttes best i nettleser som chrome.

Ved å klikke på de tre linjene nederst til høyre i spilleren kan du velge hvilket klipp du ønsker å se. 

 

 

Da vinter så smått ble til vår: "Krig medfører først og fremst en stor sorg, sa ordfører i Etnedal, Linda Mæhlum Robøle i sin tale ved Høljarast i Etnedal i dag. "Krig er alvor. Krig er krise. Vi skal sende en tanke til våre flyktninger, som har flykta nettopp fra krig og konflikt. Mange av dem forstår i høyeste grad hva krig er - de har opplevd det sjøl. Det motsatte av krig, det er fred og frihet", fortsatte ordføreren, og viste til etnedølen Rolf Tidemandsens beskrivelse av 8. mai 1945: "Det var gledesrus - de ble berusa av glede og lettelse."
Se og hør talen til ordfører Linda Mæhlum Robøle nedenfor.

 

 

Kriseledelsen har i tråd med nasjonale føringer bestemt at kultur- og fritidsaktiviteter begrenses frem til 15. juni.

Regjeringen la frem en pressemelding 07. april hvor det ble signalisert en kontrollert og gradvis åpning av samfunnet. Som et ledd i dette besluttet regjeringen at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april. Helseminister Bent Høie understreket samtidig at det fortsatt er en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser selv om forbudet oppheves.

Blant annet skal barnehager åpne den 20. april, og skole for 1.-4. trinn åpnes den 27. april. Etnedal kommune venter på veilederne som skal komme fra sentrale myndigheter, men er godt i gang med å planlegge for at dette skal kunne gjøres både trygt og forsvarlig. Foreldre vil få mer informasjon gjennom de vanlige informasjonskanalene vi bruker så snart dette er klart.

I dialog med kommunelege og komiteen for Etnedalsdagane har Bruflat musikklag bestemt seg for å avlyse Etnedalsdagane 2020. Den usikre situasjonen med korona-viruset gjør både forberedelser og gjennomføring  av årets arrangement vanskelig. Musikklaget vil imidlertid brette opp ermene igjen neste år, så da er det bare å se fram til begivenheten i 2021.