På vegne av grunneier varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Signalhøgde, del av gnr 113 bnr 1. Planarbeidet utføres av Storengen BA-Consult AS.

Antall testede pr 01.04.20: 34
Antall smittede pr 01.04.20: 0
Antall døde pr. 01.04.20: 0

Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.
Hvordan kan den enkelte forebygge smitte?
Hva bør de som har vært i utbruddsområder gjøre hvis de blir syke?
Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor?

 

Alt det innvendige arbeidet er nå ferdigstilt, og vi har fått funksjonelle og hjemmekoslige lokaler. Her trives både beboere og ansatte. Dette ønsket de å takke utestaben for, og ferdigstillelsen ble markert med et skikkelig kaffeslabberas!

 

Vi har fått  større og bedre fellesareal med et hev- og senkbart kjøkken, som er godt tilrettelagt for at funksjonshemmede skal kunne delta i aktiviteter. I tillegg har vi fått bedre personalfasiliteter med nytt kontor og garderobe for de ansatte. Brannsikkerheten i bygget er bedre ivaretatt, og ventilasjonen er forbedret.

 

Kommuneoverlegene i Valdres har planlagt med to mobile testenheter - én i sør og én i nord. 

Tor Inge Kristianslund i sør dekker Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Etnedal. 

Sidsel Offergaard Jevne i nord dekker Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. 

De mobile enhetene vil bli brukt når pasientene ikke kan komme seg til lege ved egen hjelp. Drosje skal ikke brukes. 

Pasienter i god allmenntilstand må selv kjøre til stedet hvor det er planlagt testing. 

For Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre blir dette utenfor Røde Kors-garasjen i Lundsmarka 18. 

For Etnedal og Sør-Aurdal blir det utenfor legekontoret i Etnedal.

For Nord-Aurdal blir det utenfor Fagernes legesenter.

  

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett og planlegger sammen med helsetjenesten hvordan situasjonen skal håndteres dersom viruset kommer til Norge. Etnedal kommune oppfordrar alle innbyggere til å lese informasjonen om coronaviruset som du finner under.

Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets infoside om viruset finn du her og her.
Fylkesmannen i Innlandets artikkel om viruset kan du se her. 
Kommuneoverlegen i Etnedal vil ved behov legge ut info på Facebook, den finner du her.

Trykk på bilde for å forstørre og se vaner som førebygger smitte. Trykk her for å åpne i utskriftsvennleg versjon.

I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 har Etnedal kommune startet arbeid med planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte drøfting av kommunen sine strategiske valg innen samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og planbehov og -prioritering.

 

Etnedal kommune har tatt i bruk eDialog. Da kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk, selv om de er unntatt offentlighet.
 

Laurdag er det klart for årets utgåve av UKM (Ung Kultur Møtes) på kulturhuset på Fagernes, og Etnedal er representert med to sceneinnslag. Nytt i år er at det er gratis å vera publikum for alle under 20 år.  

Etnedal kommune har fått inn mange innspill til planen for befolkningsutvikling. Det setter vi stor pris på. Det er spesielt gledelig å se at også ungdomsrådet har engasjert seg i saken – det er jo særlig de unges stemme vi ønsker å høre i dette arbeidet.