Skogeier som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen så fort som mulig, og seinest innen følgende tidsfrister i november 2020:

Etnedal Ungdom & Fritidsklubb har i hele sommer hatt SOMMERUTEKLUBB på Bruflat, men er nå på plass igjen i Etnedalshallen.

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19-utbruddet, er kommunene i Innlandet tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond.   

Synes du av og til hverdagen med små barn er utfordrende? Du er ikke alene. Det er ikke alltid så lett å forstå hva barnet prøver å formidle. Dette og mye mer skal vi sammen prøve å finne ut av.

Fylkesmannen i Innlandet, Dokkadeltaet Våtmarkssenter, Etnedal kommune, Nordre Land kommune og Etna grunneierlag inviterer til folkemøte onsdag 04. november kl. 19.00 i Lokstallen, Dokka

Kommunestyret vedtok 22.10.2020 planstrategi for Etnedal kommune 2020 – 2024. 

Etnedal kommunestyret har i møte 24.9.2020, sak 89/20, vedtatt reguleringsplan for Lenningen vassanlegg. Planen regulerer nytt kommunalt vannforsyningsanlegg, med tilhørende infrastruktur, på eiendommen gnr 151 bnr 1 på Lenningen. Hensikten er å etablere ny kommunal vannforsyning for hele Lenningenområdet.

Vaksine

Influensasesongen nærmer seg og det er tid for influensavaksinering. Med pågående Koronapandemi er det svært viktig å ta influensavaksinen.

På grunn av koronasituasjonen ble det tidligere i år bestemt at skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt. Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten.

 1. oktober er fristen for å søkje om Lenningen-midlar. Prosjekt som får støtte er konkrete, allmennyttige, trivselsfremjande og prosjektbaserte. Lag, organisasjonar, bedrifter og andre kan søkje.