Hva er Oppvekstløftet?

De siste par årene er det vedtatt to store nasjonale satsinger «Oppvekstreformen» fra Bufdir og «Kompetanseløftet» fra Udir. I tillegg ble det fra 01.08.22 gjort endringer i 14 lover, med krav til samhandling og bedre samarbeid om barn og unge som trenger hjelp.  Valdreskommunene har valgt å se alt dette i sammenheng som .

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.

Spesielt relevant for Etnedal er forslaget om utvidelse av Breie naturreservat.

Det er også foreslått en utvidelse av Turrtind naturreservat i Nordre Land. Dette forslaget strekker seg inn til kommunegrensa mellom Nordre Land og Etnedal.

 

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

 

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Forslag til Årsbudsjett 2023, Budsjett- og Økonomiplan for 2023-2026 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Frist for innspill er 15. desember. kl. 09.00

 

 

Valdreskommunane og faglaga ynskjer alle landbruksinteresserte velkomen til inspirasjonsmøtet

Godt bondevett og nye løysingar i møte med utfordringane i landbruket
Inspirasjonsfordrag med Håkon Marius Kvæken
Kveken er inspirator og ammekyrbonde med tydelege meiningar og mykje livsfilosofi.
Med bakgrunn i eiga gardsdrift og møte med bønder rundt om i landet, vil han prate om korleis vi
kan møte dei ulike utfordringane som landbruket står oppe i.

Har du begynt med egenberedskap? Med enkle grep blir du bedre rustet til å klare deg selv i minst tre døgn i en krise. Uke 44 er beredskapsuka for i år. Det viktigste innholdet i Egenberedskapsuka er rådene som ligger på sikkerhverdag.no

Fire damer poserer for fotograf

Psykisk helse er noe vi alle har på lik linje med fysisk helse. Noen ganger kan vi oppleve psykisk uhelse - dette kan være så mangt - tap av familie eller ferdigheter, samlivsbrudd, depresjon, angst, eller andre psykiske lidelser, samt dreie seg om opplevelse av velvære. De fleste vil en gang i løpet av livet oppleve psykisk uhelse. Det er da vi i psykisk helsetjeneste kanskje kan hjelpe. Ta kontakt med oss hvis du har behov for hjelp eller lurer på om du har behov for hjelp.

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. I Norge er nær 1,6 millioner barn og voksne i en slik risikogruppe. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Fylkeskommunen er i gang med vedlikehold av fylkesvegen mellom Smiugard og Oppsjøen. Flere stikkrenner skal skiftes ut. På strekningen Smiugard – Lenningen blir det grøfterensk.

Opprensking av grøftene er alt i gang. Arbeidet med å skifte stikkrenner starter mandag 26. september.