Lørdag 13. august kl 11.00-16.30 arrangeres landbruksdagen i Valdres.
For mer info og program se vedlagt plakat. 

Etnedal kommune er en liten kommune med korte avstander og mulighet for rekreasjon i vakker natur hele året. – Og selv om kommunen er liten, er vi en kommune som får til mye!

For nærmere informasjon ta kontakt med oss på telefon 61 12 13 00 eller på
e-post: siv.byfuglien@etnedal.kommune.no

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og utbygger innenfor reguleringsplan Regla. Detaljreguleringsplan Regla ble vedtatt av kommunestyret i sak 82/21 i møte den 26.8.21.

 

«Kulturen skal løfte og lede etnedalssamfunnet inn i framtida.» Slik er visjonen for kulturarbeidet i kommunen, vedteke som ein del av Kommunedelplan for kultur og fritid 2022-2030. Kommunestyret sluttbehandla planen i sitt møte 23. juni 2022, etter at planforslaget hadde vore på høyring og offentleg ettersyn. Planen løfter kulturfeltet som ein del av samfunnsutviklinga, og gir nokre svar på kva kulturen kan bidra med for å styrke Etnedal som attraktiv kommune. Samarbeid mellom ulike fagfelt og kommunale tenester er ein føresetnad for å nå målsetjinga, og for å kunne arbeide med kulturfeltet på ein slik måte.

Som mange har sett, har vi utdelt KS hedersmerke til flere av våre medarbeidere i vår, da dette har blitt utsatt fra 2021 på grunn av pandemien. Det mange ikke vet er at det ikke var alle som kunne komme på selve utdelingen, og at det er til sammen 28 personer som er tildelt hedersmerke! Disse personene har alle minst 30 års tjenestetid i Etnedal kommune, og er nok kjent for mange gjennom flere år:

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge avdelingen i en periode. Det vil i denne perioden ikke være saksbehandlere tilgjengelig verken på telefon eller e-post. Vi ber om at søknader av alle slag sendes på vanlig måte til:


Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

Eller til postmottak@etnedal.kommune.no

 

For fjerde år på rad blir det Friluftsskole i Etnedal i starten av august. Onsdag 3. - fredag 5. august kan du som går i 4.-7. klasse på Etnedal skule bli med på et spennende ferietilbud med ulike friluftsaktiviteter. Vi tilbyr bl.a. ridning, fisking, leirplassaktiviteter og masse moro. Et mer detaljert program kommer etter hvert. Søknadsfrist 7.juni.

I Etnedal kommune arrangerer helsestasjonen i samarbeid med Frivilligsentralen, barselstreff for foreldre med barn. Deltakelse er avhengig av foreldrenes mulighet i forhold til jobb og barnehage, og mesteparten av barna er i alderen 0- 1 år.  
Dette er et populært tiltak med godt oppmøte. Her deles faglige råd, erfaringer og gode historier, og nettverk skapes.
Denne dagen var det 6 barn tilstede. I tillegg til disse har vi 5 barn under 1 år i kommunen som ikke hadde anledning til å komme denne dagen.
Treffene foregår en gang i måneden, vanligvis på mandager kl.12.30. Neste treff er tirsdag 7.juni kl.12.30. Da møtes de i Parken på Bruflat og tar en trilletur sammen etter litt enkel bevertning.


 

 Det er sendt ut varsel om Skogbrannfare på oransje nivå (alvorlig situasjon) fra meterologisk institutt (varsom.no) Det innebærer lokalt stor gress- og lyngbrannfare. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.  Faren vil vedvare inntil det kommer nedbør av betdyning.

 Norkart informerer på sine nettsider at selskapet 5. mai ble oppmerksom på datainnbrudd i en av selskapets søketjenester. Situasjonen håndteres av Norkart som også holder kontakten med sine kunder.

Kontakt Norkart dersom du trenger hjelp eller har spørsmål i anledning saken, se kontaktinfo lenger ned i artikkelen.