Valdresregionen skal etter planen bli merket som «bærekraftig reisemål» innen utgangen av 2020.

Innbyggerundersøkelsen er derfor helt sentral i arbeidet med utviklingen av Valdres som et bærekraftig reisemål.

Alle som bor i Valdres oppfordres til å svare på undersøkelsen og på denne måten bidra til å gjøre regionen til et enda bedre sted å bo.

Både lattermuskler og danseføtter var i sving da Tore Halvorsen besøkte Etnedal samfunnshus søndag.

 

 

Tusen takk til alle som deltok i spørreundersøkelsen om hva som skal til for å bo i Etnedal! 108 personer av 225 har svart. Det kom inn mange nyttige innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet. Ordføreren har trukket ut vinner av to kinobilletter.

 

 

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen.
Vi inviterer dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.

Kurset arrangeres på helsehuset på Bruflat og gjennomføres som 8 kveldssamlinger, første kurskveld tirsdag 4. februar, siste kurskveld tirsdag 31. mars.

Vinterbilde, solskinn

 Visit Valdres har laget en innbyggerundersøkelse for fastboende i Valdres, knyttet til arbeidet med å bli et bærekraftig reisemål.

Hedmark og Oppland fylke blir slått sammen til Innlandet fylke fra 1.1.2020.
Dette vil kreve store endringer i matrikkelen og grunnboka.

For å redusere risikoen og sikre kvaliteten har Kartverket bestemt at matrikkelen og grunnboken blir stengt opp mot årsskiftet på følgende datoer:

- Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl.18.00

- Grunnboka stenger fredag 27. desember kl.20.00

 

Etnedal kommune jobber med utvikling på flere områder, og vi er veldig fornøyd med at du/dere har valgt å ha fritidsbolig akkurat i kommunen vår.
For å hjelpe oss med å bli enda bedre til å yte gode tjenester og tilrettelegge for utvikling, er vi interessert i å høre å høre hva du/dere tenker om spørsmålene som er listet opp her.
Dette trenger ikke ta mange minuttene, så vi vil sette stor pris på om du tar deg tid til å svare på de 12 spørsmålene våre.
På forhånd takk for hjelpa.
 
 

Fylkesveg 33 over Tonsåsen åpner for trafikk mellom Høljerast og Sanatoriesvingen i morgen, tirsdag 10. desember. Vegen har vært stengt siden 12. august i forbindelse med at en 10 km lang strekning mellom Skardtjednet og Tonsvatnet skal bygges helt om.

 

Vi søker en kreativ kafevert som ønsker å videreutvikle denne kafeen som er og har vært et viktig møtested for folk flest.

100 stipend a kr 15.000 blir i mai/juni delt ut til kulturutøvarar frå heile landet. Det er no opent for å søkje om å bli nominert til Drømmestipendet i Etnedal kommune. Me treng følgjande informasjon: namn, adresse, kva år du er født, telefonnummer og e-postadresse.