Kommunedelplaner/temaplaner

Kommunedelplan er en betegnelse på en arealplan for en del av kommunen eller en plan for et tema/virksomhetsområde i kommunen. Tematiske kommunedelplaner skal angi mål og strategier bygget på de langsiktige målene angitt i kommuneplanen. Slike planer skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner for areal har samme juridiske virkning som kommuneplanens arealdel.

Kontaktinfo

Etnedal kommune - sentralbord
E-post
Telefon 61 12 13 00