Etnedal skule

Velkommen til Etnedal skule!
Vi er ein 1. - 10. skule med omlag 120 elevar og 25 tilsette.

Skulen ligg midt i kommunen langs elva Etna, her har vi god plass til læring og aktivitet ute og inne. I tillegg har vi Etnedalshallen rett ved og naturen i nærområdet som arena for uteskule. 

Alle elevar i 1. - 3. trinn har eigen Ipad, i 4. - 10. trinn har eigen PC . Vi har også digitale tavler i alle klasserom.

Etnedal er ein fjellkommune med flotte områder for friluftsliv. Skulen legg opp til å bruke desse områda aktivt og vi har turar gjennom heile året til fots, med ski, trugar og kano slik at elevane vert kjent med heile den flotte bygda vår. 

Skulen har tre satsingsområde innanfor læreplanarbeid, skulemiljø og profesjonelle læringsfelleskap. 
Dei tilsette er delt inn i tre team for småskule, mellomsteg og ungdomssteg med kvar sin teamleiar.
Dei tre teamleiarane utgjer saman med rektor og inspektør skulens leiarteam.

Målform ved skulen er nynorsk. 

Kontaktinfo

Wenche Rognerud
Rektor
E-post
Mobil 95 96 03 58

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt