Etnedal skule

Velkommen til Etnedal skule!
Vi er ein 1. - 10. skule med omlag 150 elevar. 
Etnedal skule vart bygd i 1965 som sentralskule for heile Etnedal kommune.

Skulen ligg midt i kommunen langs elva Etna, her er har vi god plass til læring og aktivitet ute og inne. I tillegg har vi Etnedalshallen rett ved og skogen i nærområdet som arena for uteskule. 

Alle elevar i 1. - 3. trinn har eigen Ipad, i 4. - 10. trinn har eigen PC som vert nytta aktivt i læringsarbeidet. Vi har også digitale tavler i alle klasserom.

Etnedal er ein fjellkommune med flotte områder for friluftsliv. Skulen legg opp til å bruke desse områda aktivt og vi har turar gjennom heile året til fots, med ski, trugar og kano slik at elevane vert kjent med heile den flotte bygda vår. 

Skulen har tre satsingsområde innanfor læreplanarbeid, skulemiljø og profesjonelle læringsfelleskap. 
Dei tilsette er delt inn i tre team for småskule, mellomsteg og ungdomssteg med kvar sin teamleiar.
Dei tre teamleiarane utgjer saman med rektor og inspektør skulens leiarteam.

Målform ved skulen er nynorsk. 

Skule - informasjon

Skulehelsetjenesten

Kontaktinfo

Wenche Rognerud
Rektor
E-post
Telefon 61 12 18 01

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt