Etnedal skule

Velkommen til Etnedal skule!
Vi er ein 1. - 10. skule med 150 elevar.
Etnedal skule vart bygd i 1965 som sentralskule for heile Etnedal kommune.

2004 starta ein omfattande renoveringsprosess som vart avslutta våren 2006.
Skulen er i åra etter dette oppgradert med nytt inventar, utstyr og undervisningsmateriell.
I 2012 sto Etnedalshallen ferdig og denne nyttar vi dagleg. Nytt garderobebygg i samanheng med symjebasseng og gymnastikksal vart ferdig i 2013.
Uteområdet er også oppgradert og vi ynskjer at dette skal framstå som eit triveleg og trygt område for leik, læring og fritid.

Skulen er organisert med ei klasse på kvart årssteg frå 1.klasse til 10.klasse. Skuleleiinga består av rektor og undervisningsinspektør. Kontoret har merkantil i full stilling. Lærarane er organisert i tre team med kvar sin teamleiar: småskulesteget, mellomsteget og ungdomssteget. Saman med rektor og inspektør utgjer teamleiarane skulens leiarteam.

Skulen framstår i dag som ein moderne opplæringsarena.
Alle klasserom har digital tavle og alle elevar frå
5. - 10. klasse har eigen PC. Dei yngste elevane har også god tilgang på PC og Ipad i læringsarbeidet. Hovudmålet ved skulen er nynorsk og vi nyttar læringsplattforma Skooler som pedagogisk verktøy og i skule-heimsamarbeidet.

Skule - informasjon

Skulehelsetjenesten

Kontaktinfo

Wenche Rognerud
Rektor
E-post
Telefon 61 12 18 01

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt