Etnedal kommune ønsker å organisere en veiviserordning for bosatte flyktninger i Etnedal.

Kommunene i Valdres vil fra 15.06.2018 sende brevene våre digitalt.

Arbeidet med ny bru over Etna på fylkesveg 251 begynner mandag 4. juni og vil pågå til ut på sommeren 2019. Først skal stubber og kvist som ligger igjen etter hogsten freses opp, og entreprenøren skal bygge anleggsveger. Arbeidet med selve brua starter i august.

Det var en privatperson som meldte fra til Etnedal kommune om den velta minnesteinen på Tonsåsen. Steinen er en av fire slike personlige minnesteiner som markerer falne soldater i kampene over Tonsåsen under andre verdenskrig. I forbindelse med hogst langs fv. 33, der vegarbeidene nettopp er satt i gang, ble det hogd tett inntil minnesteinen, som i den forbindelse veltet. Statens vegvesen fikk beskjed, og ga raskt tilbakemelding om at dette ikke skulle ha skjedd og at de ville følge opp saken videre. Se vedlagte pressemelding fra Statens vegvesen. Kommunen beklager hendelsen, men ser positivt på vegvesenets håndtering så langt. Vi er trygge på at steinen vil bli reparert dersom det er behov for det, og at den blir satt på plass igjen.

Fagernes trafikkstasjon vil bli stengt i 4 uker i sommer.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har lyst til å hjelpe unge og eldre mennesker som trenger noen å være sammen med på fritida!

 

Rundt 60 deltok på årets markering av frigjørings- og veterandagen i Etnedal. I år var det ekstra fyldig program, fordi vi samtidig åpnet den nye krigshistoriske stien ved Høljarast. Etnedal historielag og andre frivillige har stått for rydding og merking av stien, i tillegg til at de har rekonstruert en maskingeværstilling og en geværstilling. Skoleklassen som i fjor var 7. klasse bidro også i arbeidet med å rydde og merke stien, som går opp ved den gamle Høljarast-brua og til sammen består av åtte poster med informasjonstavler.

Besøkstjenesten er et samarbeid mellom Etnedal frivilligsentral, Røde Kors og Etnedal kommune.

Det ble en høytidelig åpning av det nye helsehuset på Bruflat i dag.